Lagerservice AB Nässjö

Visselblåsafunktion

Anmäl misstankar om missförhållanden inom Lagerservice i Nässjö AB:s verksamhet.

Vår förhoppning är att det alltid ska kännas naturligt att direkt ta upp problem som inte borde förekomma i verksamheten. Men i de fall du upplever att det inte är möjligt att hantera frågan öppet så kan du anmäla det.

Möjligheten finns att göra det anonymt och under sekretess.

Den riktar sig till dig som i ett arbetsrelaterat sammanhang, det vill säga om du har eller har haft en anställning, konsultuppdrag, leverantör, praktik eller liknande, vill rapportera om missförhållanden på Lagerservice i Nässjö AB.

Enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) har du som uppgiftslämnare ett starkt skydd. Skyddet innebär dels att det är förbjudet för Lagerservice i Nässjö AB att vidta någon form av repressalier eller hindrande åtgärder mot rapportering, dels att uppgifter om dig är skyddade av sekretess.

Utgångspunkten för att ett ärende ska anses vara ett visselblåsarärende är att det handlar om missförhållanden inom Lagerservice i Nässjö AB och att uppgiften eller uppgifterna har ett allmänintresse. Tänk även på att du som rapporterar ska ha skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet som du har fått kännedom om är sann.

Visselblåsarfunktionen ska inte användas för att anmäla allmänt missnöje och klagomål. Dina egna arbets- eller anställningsförhållanden räknas i de flesta fall inte som missförhållanden av allmänt intresse.

Rapporteringen sker till flera personer inom Lagerservice i Nässjö AB:s organisation för att säkerställa att ärenden utreds utan individintressen. Du måste själv vara noggrann med hur du uttrycker dig, så att det inte är uppenbart för mottagarna vem du är.

Om du som uppgiftslämnare väljer att vara öppen med din identitet kommer ändå din identitet uteslutande att tillgängliggöras för den grupp som utsetts att hantera ditt ärende. Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning, då du som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne.

Skicka en visselblåsning