Lagerservice AB Nässjö

Rätt av mig!
Rätt av oss!
Rätt för vår framtid!

Våra ledord styr vår verksamhet. Vi ska alla individuellt och tillsammans arbeta för att göra rätt. Samtidigt ska vi arbeta för att alla våra beslut bidrar till en bättre framtid. För oss innebär ”rätt” att ta ansvar för människor, vårt uppdrag och vår omvärld.

Vår affärsidé

Lagerservice affärsidé är att tillhandahålla trygga, pålitliga och flexibla logistiktjänster till artikelintensiva och komplexa logistikflöden för kunder med höga krav. Kunden ska se logistiken som en värdehöjande och avgörande del i sin verksamhet.

Vi prioriterar kvalitet och vår miljö

Hos oss på Lagerservice har det alltid varit mycket högt prioriterat med kvalitets- och miljöarbete. Redan 1995 var vi ett av Sveriges första tjänsteföretag att klara kraven för ISO-certifiering. 

Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat vårt systematiska miljö- och kvalitetsarbete och erhållit ISO-certifiering inom fler områden.

Utöver våra ISO-certifieringar har vi partitillstånd från Läkemedelsverket och tillstånd att hantera förpackade livsmedel.

Vi har för varje kund dokumenterade rutin- och processbeskrivningar som vi tillsammans med våra kunder använder i samarbetet och som grund i det kontinuerliga utvecklings- och förbättringsarbetet.

Våra certifikat och tillstånd

Om Lagerservice

Lagerservice i Nässjö AB bildades 1984 och sedan november 2023 ingår också Nordic Gateway Distribution AB i Lagerservice i Nässjö AB.

Omsättningen i koncernen uppgår till ca 110 MSEK med ca 60 anställda. Koncernen har en stabil finansiell ställning med AAA-rating.

Lagerservice i Nässjö AB är ett helägt dotterbolag till Linab Holding AB som är privatägt av företagsledningen. I koncernen ingår också det dotterbolag som utvecklat och äger lagerfastigheten som verksamheten bedrivs i. 

I vår presentationsfilm kan ni se mer om vår verksamhet.