bra läge för tredjepartslogistik

Läge

Vårt nära samarbete med Jönköping har skapat ett växande logistiknav för Sverige och norra Europa. Mycket goda kommunikationer via väg, järnväg och flyg gör att företag som Jysk, Rusta, Schenker och Posten väljer att etablera sina lager och logistikcentra just här - Jysk är grannar med Lagerservice.

Lagerservice lokaler ligger i Nässjö, Skandinaviens mest industrialiserade region, ur logistiksynpunkt ett perfekt läge med över 6,5 miljoner invånare i Norden inom en radie på 280 km.