Lager och tredjepartslogistik i Småland

Uppdrag

Omfattningen av våra uppdrag varierar från kund till kund. Lagerservice klarar att lösa såväl kompletta logistiklösningar som enskilda delar av ett företags process, som avrop, transporter, packning, distribution och lageroptimering med mera. Oavsett omfattning är vår målsättning att arbeta långsiktigt tillsammans med våra kunder mot en kostnadsoptimerad logistikhantering.

Vi arbetar med företag och verksamheter från exempelvis dagligvaru-, hälsokost- rengörings- och programvarubranschen med flera.

Er ekonomi lika viktig som vår

En av grundpelarna i vår affärsidé är att arbeta med att sänka totalkostnaden för er som kund. Där ingår såväl den rena logistikkostnaden med lager och transporter som kapitalbindingskostnaden.

Ingen tjänar på att ha felaktiga lagervärden i förhållande till sin servicegrad.