Kompetens

Med kompetens menas förmågan att klara av olika krav som ställs i en viss situation i en viss verksamhet. Detta innebär att kunna och vilja omsätta teoretiska kunskaper, praktiska erfarenheter och personlighetsrelaterade egenskaper i arbete.

Lagerservice har länge och framgångsrikt strävat efter en låg personalomsättning och hög trivsel för att uppnå kvalitet och kontinuitet över tiden för våra uppdragsgivare.

Vår personal har gedigen erfarenhet av logistik inom flera branscher. De har förmågan att dra nytta av tidigare erfarenheter samtidigt som vetskapen om att varje uppdrag är unikt ständigt är närvarande.

IT-stöd

IT är en naturlig del av Lagerservice, och vi arbetar med systemen som ett verktyg, inte för systemens egen skull.

IT för oss började för många år sedan när vi sökte efter ett systemstöd för vår verksamhet, men det fanns inget som passade. Affärssystemen var varken tillräckligt bra på logistik eller anpassade för outsourcing. Vi bestämde oss för att i samarbete med vår IT-part skräddarsy ett eget system för att bäst kunna tillmötesgå såväl våra interna processer som kundernas krav.

Idag arbetar vi enbart i våra egna system för att få effektivitet och kvalité i samtliga utföranden. Kunderna är integrerade via EDI och har tillträde till all flödesinformation.

Vår kvalitetsstandard genomsyrar även IT där vi har stor erfarenhet av såväl integrationer som säker drift genom vårt nära samarbete med Extend Commerce AB.