Kvalitet/Miljö

Kvalitet & miljö har alltid genomsyrat företaget och när ISO-certifieringen kom var Lagerservice bland de första tjänsteföretagen i Sverige att klara kraven (1995), idag har vi certifieringar enligt ISO 9001 kvalitet, ISO 14001 miljö och AFS 2001:1 arbetsmiljö. Utöver certifieringarna så har vi godkännande från myndigheterna att hantera förpackade livsmedel och tillstånd för partihandel med naturläkemedel.

Varje uppdrag dokumenteras i en rutinhandbok som vi och våra kunder gemensamt använder som grund för det löpande arbetet och dess utveckling.

Klicka på en bild för att få en större visning.