Lagerhyllor

Om oss

1984 bildades Lagerservice som redan på den tiden gjorde skäl för sitt namn. Lagring av varor och förstklassig service är grundpelarna för företaget än idag, där servicedelen är den som utökats mest i form av flexibla IT-stöd och logistiska lösningar.

Affärsidé

”Att gemensamt med våra kunder driva en rationell och modern lagerhantering med huvudinriktning på artikelintensiva företag med en stor omsättningshastighet och stora krav på servicegrad och kvalitet. Att arbeta med att sänka logistik- och kapitalbindningskostnader för såväl interna som externa företag."

Ekonomi

Lagerservice är ett välskött företag med god ekonomi vilket garanterar våra kunder en stabil och pålitlig leverantör för ett långsiktigt samarbete. Ett bevis på detta är att vi har den högsta kreditvärdigheten hos kreditinstituten - betyg som vi tänker behålla!

Ägarbild

Lagerservice ingår i en företagsgrupp som sysselsätter ett 40-tal personer och omsätter ca 80 miljoner per år. Bolaget är privatägt och i gruppen ingår förutom Lagerservice även Nordic Gateway Distribution AB.

Företagsgruppen äger de lokaler som Lagerservice och Nordic Gateway driver sina verksamhet i.

Företagsgruppens affärspolicy är att hålla strikt fokus på logistik kopplat till informationshantering som ligger i framkant av utvecklingen.