Hösten 2022 så flyttar vi till vår nya anläggning som ligger ett par hundra meter bort. Bygget är i full gång!

https://www.youtube.com/watch?v=7AR4tYz2arQ

Logistik, lager och tredjepartslogistik (3PL) – Vi hjälper er!

Vi på Lagerservice i Nässjö AB arbetar inom lager och logistik, tredjepartslogistik (3PL) och finns i Nässjö, Småland. Vi har vår tyngdpunkt på den nordiska marknaden med fokus på hantering av artikelintensiva och komplexa logistikflöden för kunder där logistiken är en värdehöjande och avgörande del av verksamheten.

Tillsammans har vi det stora företagets kapacitet, erfarenhet och stabilitet i kombination med personligt engagemang, flexibilitet, och drivkraft. Våra kunder ska se oss som en trygg, proaktiv och personlig samarbetspartner för ett långsiktigt och utvecklande samarbete.

Genom vår placering mitt mellan Göteborg, Stockholm och Malmö har vi inom en radie av 280 km fler än 7 miljoner invånare. Med mycket goda möjligheter för transporter på närliggande europavägar, riksvägar samt på järnväg når vi snabbt och smidigt ut till hela Sverige, Skandinavien och övriga Europa.

Lagerservice tillhandahåller för sina kunder inom tredjepartslogistik, utöver lager och orderplock, även tjänsteuppdrag inom fakturering, kundtjänst och avropsbeställningar av artiklar till lager för en optimal kapitalbindning och hög leveranssäkerhet.

Vi är en transportoberoende samarbetspartner med lång erfarenhet som kan vara behjälplig i transportupphandlingar eller hjälpa er att hitta den transportör som bäst motsvarar era specifika behov för enskilda flöden. Våra kunder finns idag inom flertalet olika branscher, exempelvis hälsokost, städ- och rengöringsprodukter och livsmedel från bland annat orterna Göteborg, Stockholm samt Malmö.

Vi ska vara det självklara valet inom tredjepartslogistik genom att vi är en trygg, stabil och personlig samarbetspartner som kännetecknas av kvalitet och engagemang. Som ett led i detta är vi sedan många år certifierade enligt ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Miljö) och AFS 2001:1 (Arbetsmiljö).

Behöver ni hjälp med att öka effektiviteten och sänka logistik- och kapitalbindningskostnader?

Kontakta oss!