Vi erbjuder lager och tredjepartslogistik i Stockholm, Göteborg & Malmö

Logistik, lager och tredjepartslogistik (3PL)

Lagerservice arbetar med lager och logistik, tredjepartslogistik (3PL) med tyngdpunkt på den nordiska marknaden. Nyckelkompetensen är hantering av artikelintensiva och komplexa flöden.

Lagerservice har det stora företagets kapacitet, erfarenhet och stabilitet - i kombination med det lilla företagets flexibilitet, service och drivkraft vilket ger en kontinuitet över tiden.

Behöver ni hjälp med att öka effektiviteten och sänka logistik- och kapitalbindningskostnader?

Kontakta oss!